Entry-header image

Privacybeleid – Disclaimer

Wie we zijn

Het adres van onze website is: https://chateau-marcel.com.

Eigenaars: Withofs René en Verellen Conny -Siret n° (to be assigned shortly) – Château Marcel, 6, Rue Marcel Malafosse, 34210 Cesseras, France

Auteur website: Château Marcel

Verantwoordelijk voor publicatie: Withofs René – info@chateau-marcel.com.

De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie van de website is een natuurlijke persoon.

Webmaster: Withofs René – info@chateau-marcel.com.

Gastheer: Withofs René – info@chateau-marcel.com.

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij ze verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens enkel om u promoties, specifiek nieuws of groeten te sturen. Nooit zullen uw gegevens verkocht worden aan derden!

Opmerkingen

Wanneer bezoekers commentaar achterlaten op de site, verzamelen wij de gegevens die in het commentaarformulier worden getoond, en ook het IP-adres en de gebruikersagentstring van de browser van de bezoeker om spam te helpen opsporen.

Een geanonimiseerde string gemaakt van uw e-mailadres (ook wel een hash genoemd) kan worden verstrekt aan de Gravatar service om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw commentaar, is uw profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw commentaar.

Media

Als u afbeeldingen uploadt naar de website, moet u vermijden afbeeldingen te uploaden met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS). Bezoekers van de website kunnen alle locatiegegevens van afbeeldingen op de website downloaden en extraheren.

Cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u weer een reactie achterlaat. Deze cookies blijven een jaar bewaard.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen wij een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

Wanneer u inlogt, zullen we ook een aantal cookies plaatsen om uw inloggegevens en uw schermkeuzes op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen bewaard, en schermkeuzecookies een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw aanmelding twee weken bewaard. Als u uitlogt uit uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft enkel de post-ID aan van het artikel dat u net hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het volgen van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie wij uw gegevens delen

Wij delen uw gegevens met niemand!

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Als u een reactie achterlaat, worden de reactie en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Op die manier kunnen we eventuele vervolgcommentaren automatisch herkennen en goedkeuren, in plaats van ze in een wachtrij voor moderatie te houden.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan wij ook de persoonlijke informatie op die zij verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie op elk moment zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen veranderen). Websitebeheerders kunnen die informatie ook zien en bewerken.

Welke rechten u hebt op uw gegevens

Als u een account hebt op deze site, of opmerkingen hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een geëxporteerd bestand van de persoonsgegevens die wij over u bewaren, met inbegrip van de gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, wissen. Dit geldt niet voor gegevens die wij verplicht zijn te bewaren voor administratieve, juridische of beveiligingsdoeleinden.

De website

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.chateau-marcel.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle van deze website.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de site www.chateau-marcel.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site www.chateau-marcel.com wordt derhalve verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Château Marcel kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf op de hoogte te brengen van de data en tijdstippen van de interventie.

De website www.chateau-marcel.com wordt regelmatig bijgewerkt door René Withofs. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de verleende diensten

Het doel van de website www.chateau-marcel.com is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het pand, de omgeving en aanvullende eventuele nuttige informatie.

Château Marcel spant zich in om de informatie op de site www.chateau-marcel.com zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor lacunes, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, noch door haarzelf, noch door derde partners die deze informatie verstrekken. De verstrekte informatie die niet specifiek is voor het onroerend goed valt niet onder de verantwoordelijkheid van Château Marcel.

Alle informatie op de website www.chateau-marcel.com wordt ter informatie verstrekt en is aan wijzigingen onderhevig. Bovendien is de informatie op de website www.chateau-marcel.com niet exhaustief. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds zij op de markt werd gebracht.

Contractuele beperkingen inzake technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang te verschaffen tot de site met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt tot de laatste generatie.

Intellectuele eigendom en namaak

Château Marcel is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of de houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie of aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procedures, is verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Château Marcel.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

Beperking van aansprakelijkheid

Château Marcel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de website www.chateau-marcel.com die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de hierboven vermelde specificaties (contractuele beperkingen inzake technische gegevens) of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Château Marcel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.chateau-marcel.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Château Marcel behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle op deze site geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Château Marcel zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, enz.).

Beheer van persoonsgegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Bij het gebruik van de website www.chateau-marcel.com kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website www.chateau-marcel.com, de internetprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres (IP) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Château Marcel alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site www.chateau-marcel.com worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. De gebruiker van de site www.chateau-marcel.com wordt vervolgens geïnformeerd of hij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, heeft iedere gebruiker recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document en met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Geen enkele persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker van de site www.chateau-marcel.com zal worden bekendgemaakt, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan derden zonder medeweten van de gebruiker. Alleen de overname van Château Marcel en zijn rechten zou de overdracht van de bovengenoemde informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.chateau -marcel.com.
De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Hyperlinks en cookies

De website www.chateau-marcel.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites die met toestemming van Château Marcel tot stand zijn gekomen. Château Marcel is echter niet in staat om de inhoud van de bezochte sites te controleren en kan daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Het surfen op de website www.chateau-marcel.com kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemetingen mogelijk te maken.

Weigeren om een ​​cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten verhinderen. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:
In Internet Explorer: tabblad Extra (tandwielpictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Blokkeer alle cookies. Bevestig met Ok.

In Firefox: Klik op de knop Firefox boven in het browservenster en ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de bewaarregels in op: Aangepaste geschiedenisinstellingen gebruiken. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwieltje) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte Privacy op Inhoudsinstellingen. In het gedeelte “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) in de rechterbovenhoek van de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in het gedeelte “Privacy” op Voorkeuren. In het tabblad “Privacy” kunt u cookies blokkeren.

Deze procedures zijn slechts indicatief. Eventuele updates of upgrades van deze browsers kunnen tot gevolg hebben dat de beschreven procedures niet meer accuraat zijn. Château Marcel kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Evenmin voor het ontbreken van procedures als gevolg van de lancering van nieuwe of niet vermelde browsers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.chateau-marcel.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Montpellier zijn exclusief bevoegd.

De belangrijkste wetten in het bijzonder

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheid.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.