Entry-header image

Geschiedenis van de Katharen

De Katharen (ook bekend als Cathari van de Griekse Katharoi voor “de zuiveren”) waren een dualistische middeleeuwse religieuze sekte in Zuid-Frankrijk en bloeide in de 12de eeuw. Ze betwistten het gezag van de katholieke kerk.

Een rijk erfgoed in het hart van de Franse Minervois

De geschiedenis van de Katharen in de regio Languedoc

De Katharen (ook bekend als Cathari van de Griekse Katharoi voor “de zuiveren”) waren een dualistische middeleeuwse religieuze sekte in Zuid-Frankrijk en bloeide in de 12de eeuw. Ze betwistten het gezag van de katholieke kerk. Ze waren ook bekend als Albigensen (van de stad Albi dat een sterke Katharen centrum van geloof was). Kathaarse priesters leefden eenvoudig, hadden geen bezittingen, hebben nooit belastingen of straffen opgelegd en beschouwden mannen en vrouwen als gelijken. Dit waren aspecten van het geloof die velen op dat moment in de kerk ontgoocheld hadden. Kathaarse overtuigingen werden afgeleid van de Perzische religie van het Manicheïsme, maar ook rechtstreeks van een andere, eerdere religieuze sekte uit Bulgarije, bekend als de Bogomils die Manicheïsme met het christendom mengde.

Schriften uit de rooms-katholieke kerk vermelden ze onder verschillende namen en op verschillende plaatsen. Katholieke theologen bespreken reeds eeuwen of de Katharen nu christelijke ketters waren of dat ze helemaal geen christenen waren. De vraag is blijkbaar nog steeds open. De Rooms-katholieke kerk verwijst nog steeds naar het Kathaarse geloof als “de grote ketterij”, hoewel het officiële katholieke standpunt is dat Catharisme helemaal niet christelijk is.

 • Perfecti – zij die de wereld hadden ‘onthecht’, de priesters en de bisschoppen
 • Credentes – gelovigen die nog steeds met de wereld in interactie waren, maar in de richting van ‘onthechting’ werkten
 • Sympathisanten – niet-gelovigen die de Gemeenschappen van de Katharen hebben geholpen en gesteund

Katharen verwierpen de leer van de katholieke kerk als zijnde immoreel en de meeste versies van de Bijbel, noemt hen “geïnspireerd door Satan”. Ze bekritiseerden de kerk zwaar voor de hypocrisie, hebzucht en ontucht van haar geestelijkheid, en de inname van land en rijkdom. Niet verrassend, de Katharen werden veroordeeld als ketters door de katholieke kerk en afgeslacht in de Albigensische kruistocht (1209-1229). Ze verwoestten de steden en cultuur van Zuid-Frankrijk.

De religie floreerde in een gebied dat vaak wordt aangeduid als de ‘Languedoc’, en wordt begrensd door de Middellandse Zee, de Pyreneeën en de rivieren de Garonne, de Tarn en de Rhône en komt overeen met de nieuwe Franse regio Occitanië (of de oude Franse regio’s van Languedoc-Roussillon en Midi-Pyrénées)

Kathaar overtuigingen inbegrepen:

 • Erkenning van het vrouwelijk beginsel in het goddelijke – God was zowel mannelijk als vrouwelijk. Het vrouwelijke aspect van God was Sophia, “wijsheid”). Dit geloof moedigde de gelijkheid van man en vrouw in de Katharengemeenschappen aan.
 • Metempsychosis (reïncarnatie) – een ziel zou voortdurend herboren worden totdat hij de wereld volledig ontkende en ontsnapt aan de incarnatie.
 • Kosmische dualiteit – het bestaan van twee machtige goden in het universum, één goede en één kwade, die in een voortdurende staat van oorlog waren. Het doel van het leven was om het goede te dienen door anderen te dienen, en te ontsnappen aan de cyclus van wedergeboorte en dood om naar huis terug te keren, naar God.
 • Vegetarisme, hoewel het eten van vis was toegestaan voor gelovigen en sympathisanten.
 • Celibaat voor Perfecti – celibaat werd ook in het algemeen aangemoedigd omdat men dacht dat elke geboren persoon gewoon een andere arme ziel was die door de duivel in een lichaam gevangen zat. Het huwelijk werd in het algemeen ontmoedigd.
 • De waardigheid van handarbeid – de Katharen werkten allemaal, priesters en leken, velen als wevers.
 • Zelfmoord (bekend als het ritueel van Endura) als een rationele en waardige reactie onder bepaalde omstandigheden.

Als dualisten geloofden Katharen in twee principes, een goede God en zijn kwade tegenstander (net als God en Satan in het Christendom). Het goede principe had alles onstoffelijk gemaakt (goed, permanent, onveranderlijk), terwijl het slechte principe al het materiele had gecreëerd (slecht, tijdelijk, bederfelijk). Katharen noemden zichzelf gewoon Christenen; hun buren onderscheidden hen als “goede christenen”. De katholieke kerk noemde ze Albigensen, of minder vaak en veel later “Katharen”.

Katharen handhaafden een hiërarchie in de kerk en oefenden een reeks ceremonies uit, maar verwierpen elk idee van het priesterschap of het gebruik van kerkgebouwen. Ze verdeelden zich in gewone gelovigen die een eenvoudig middeleeuws leven leidden en in innerlijk uitverkorene Parfaits (mannen) en Parfaites (vrouwen) die een extreem ascetisch leven leidden. Die laatsten werkten wel nog steeds in, meestal ambulante handarbeid, zoals weven. Katharen geloofden in reïncarnatie en weigerden vlees of andere dierlijke producten te eten. Ze waren streng in Bijbelse bevelen, met name die over het leven in armoede, niet liegen, het niet doden en nooit een eed zweren.

In de Languedoc, die destijds bekend stond vanwege zijn hoge cultuur, tolerantie en liberalisme, sloeg de Kathaarse religie aan en kreeg in de twaalfde eeuw snel meer en meer aanhangers. Begin dertiende eeuw werd het Katharisme waarschijnlijk de grootste religie in het gebied. Veel katholieke teksten verwijzen naar het gevaar dat het het Katholisisme volledig zou vervangen.

Katharisme werd gesteund, of in ieder geval getolereerd, door zowel de adel als de gewone mensen. Dit was weer een ergernis voor de Roomse Kerk die het feodale systeem beschouwde als goddelijk verordend, als de natuurlijke orde (Katharen hadden een hekel aan het feodale systeem omdat het afhankelijk was van eedaflegging).

Vanaf 1208 werd een terreuroorlog gevoerd tegen de inheemse bevolking van de Languedoc en hun heersers: Raymond VI van Toulouse, Raymond-Roger Trencavel, Raymond Roger van Foix in de eerste generatie en Raymond VII van Toulouse, Raymond Trencavel II en Roger Bernard II van Foix in de tweede generatie. In deze periode werden er naar schatting een half miljoen mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht, zowel Katholieken als Katharen. De kruisvaarders doodden de lokale bevolking lukraak, in lijn met het bevel (geregistreerd door een cisterciënzer kroniekschrijver als ‘uitgesproken’ door zijn collega cisterciënzer, de abt, op bevel van de kruisvaarders in Béziers).

De graven van Toulouse en hun bondgenoten werden vernederd, en hun landerijen later aangehecht aan Frankrijk. De geschoolde en tolerante heersers van de Languedoc werden vervangen door barbaren. Dominic Guzmán (later Sint-Dominicus) stichtte de Dominicaanse orde. Binnen een paar jaar werd de eerste pauselijke Inquisitie, bemand door de Dominicanen, opgericht om de laatste overblijfselen van verzet uit te roeien.

Aan het einde van die uitroeiing van de Katharen, had de Roomse Kerk het bewijs dat een volgehouden genocidecampagne werkte. Ze had ook meteen het precedent van een interne kruistocht binnen het Christendom, en de machinerie van de eerste moderne politiestaat die kon worden ingezet voor de Spaanse inquisitie, en later weer voor inquisities en genocides. Chateaubriand verwees naar de kruistocht als “deze afschuwelijke episode uit onze geschiedenis”. Voltaire merkte op dat “er nooit iets zo onrechtvaardig was als de oorlog tegen de Albigenzen”.

Vandaag de dag zijn er nog vele zichtbare invloeden uit de Katharen periode, van de internationale geopolitiek tot de populaire cultuur. Er leven zelfs nu nog Katharen, of althans mensen die beweren moderne Katharen te zijn. Er zijn historische rondleidingen door de Katharen en ook een bloeiende, Kathaarse toeristenindustrie in de Languedoc, en vooral in de Departement Aude en het westen van de Hérault.

Simon de Montfort

Als leider van de kruistocht tegen de Albigenzen leidde hij deze oorlog met moed en wreedheid. Hij had zich al onderscheiden voor zijn moed tijdens de Vierde Kruistocht. Hij vertegenwoordigde het ‘puritanisme van het noorden’. Hij was de perfecte tegenpool van zijn vijand, graaf Raymond VI van Toulouse, het symbool van de ‘zuidelijke libertijn’. Zij zijn het model van de aanvaring tussen twee culturen.

Minerve en catharisme


Als gehoorzaamheid van de burggraven van Carcassonne in 1127, daarna van Béziers in 1171, werd Minerve vanaf 1179 eigendom van de koning van Aragon.

Aan het begin van de 13e eeuw werd Minerve een doorgangs- en verblijfplaats voor de Katharen. Als een van de drie strategische plaatsen (samen met Termes en Lastours) die de regio beheersten, werd Minerve in 1210 (vanaf 15 juni) belegerd door de kruisvaarders van Simon de Montfort.

Een ’trebuchet’ (een soort katapult of met een slingerarm), “la Malevoisine”, werd gebouwd in het noordwesten van de stad, vlakbij de overdekte weg, op het rotsplateau met uitzicht op de kruising van de Brian en de Cesse. Na een mislukte poging om deze ’trebuchet’ te vernietigen en na enkele dagen van onderhandelen tussen Guillaume de Minerve en Simon de Montfort, konden de inwoners niet anders dan, na twee maanden belegering, te capituleren.

De Katharen van Minerve weigerden hun geloof af te zweren en werden uiteindelijk op de brandstapel verbrand: bijna 140 mensen kwamen om in de vlammen die de terreur van de Inquisitie inluidden.

Guillaume de Minerve en zijn zoon behoorden tot degenen die zich verzetten.

 • CESSERAS: Pierre-Raimond de Cesseras werd gevangen gezet voor ketterij door de verschrikkelijke broeder Ferrarius. Zijn zoon Bernard Arnaud werd “faidit” (verbannen) verklaard, en zijn kleinzonen Guillaume en Pilfort werden voorgoed onteigend. Na de verovering gaf Saint-Louis Cesseras in assignaat aan Trencavel.


Château Marcel heeft een rijke geschiedenis…

De geschiedenis van Château Marcel

Château Marcel begon bescheiden als een conglomeraat van kleine huizen, gebouwd in de 9de eeuw in het midden van het oude bergdorpje Cesseras dat zijn naam dankt aan de rivier de Cesse die de prachtige kloven vormde vlak achter het dorp.